Banana ke leungo lele jewang. mo mafatsheng a mangwe banana e ka dirisiwa go apaya.leungo le le farologana ka mmala le selekanyo, e telele ebo sokama, ena le letlalo lele boleta le le tetseng ka setache. Leungo le le gola ka segongwana se bo se lepelela mo setlhare.

Fruits of four different banana cultivars