5 Love Languages

Buka e e kwadilweng ke Gary Chapman

The Five Love Language ke buka e e kwadilweng ka 1995 ke Gary Chapman.[1] E tlhalosa mekgwa e le tlhano ya go supa le go bontsha lerato le Chapman a le bitsang "dipuo tsa lerato"[2]

The Five Love Languages
MokwadiGary Chapman
Setlhogo sa yoneThe Five Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate
LefatsheUnited States
TemeSekgoa
Se e buang ka soneMarato
ModiriNorthfield Publishing
Letsatsi le dirilweng ka lone
1995
ISBN9781415857311

Tshoboko

fetola

Goya ka Chapman, mefota e le metlhano ya "Diteme tsa lerato" ke;

  • kamogelo ya dimpho
  • Nako e e botlhokwa
  • mafoko a thotloetso (dithapelo)
  • mekgwa ya kamano

Metswedi

fetola
  1. Gary Chapman (1995). The Five Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate. Northfield Publishing. ISBN 978-1881273158.
  2. Pam Farrel (2005). The 10 Best Decisions a Couple Can Make. Harvest House. p. 125. ISBN 978-0736934732.