5 Love Languages

Template:Infobox book The Five Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate ke buka e e kwadilweng ka 1995 ke Gary Chapman.[1] E tlhalosa mekgwa e le tlhano ya go supa le go bontsha lerato le Chapman a le bitsang "dipuo tsa lerato"[2]:

  • kamogelo ya dimpho
  • Nako e e botlhokwa
  • mafoko a thotloetso (dithapelo)
  • mekgwa ya kamano

.

  1. Gary Chapman (1995). The Five Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate. Northfield Publishing. ISBN 978-1881273158. 
  2. Pam Farrel (2005). The 10 Best Decisions a Couple Can Make. Harvest House. p. 125. ISBN 978-0736934732.