Ka ga Wikipedia
"Akanya lefatshe le mongwe le mongwe a fiwang Thuto mahala. Seo ke se re se dirang." — Jimmy Wales

Wikipedia ke encyclopedia e that mongwe le mongwe a kgonang go e fetola Bontsi bo setse bo dirile.

Lebaka la Wikipedia ke go atswa babadi ka di Thuto tsa mahala tse di naleng molaetsa le thuto. Wikipedia ya Setswana e rotoediwa ke Wikimedia Foundation. Leina “Wikipedia" le dirilwe go kopangwa Wiki (Maranyane a dirang kgolagano ya Maranyane, go tswa mo temeng ya seHawaiian lefoko wiki, le raya “bonako") ditsebe tsa Wikipedia di nale dikgolagano tse di go itsang ko ditsebeng tse di tsamaelang di nale molaetsa o montsi.