Baebele (go tswa mo Koine Greek τὰ βιβλία, tà biblía, "the books") ke thulaganyo ya dikwalo tse di boitshepho tumelong ya bajuta le bakeresete. Ga gona baebele le dibaebele tse di harologanang ka dikwalo.[1] Ditumelo ka go farologana di itiretse dithulaganyo tse di farologanyeng di dirisa dikwalo tse di fitlhelwang mo baebeleng. bontsi ja tsone di a nyalana mme seo se tlatsa boleng le kutlwisiso mo sedumeding..

Motswedi Edit

  1. Riches, John (2000). The Bible: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. pp. 7–8. ISBN 978-0-19-285343-1.