Bogadi

Bogadi ke tsamaiso ya neelano ya botsadi fa ngwana wa mosetsana a nyalwa

Bogadi bo farologana le tsamaiso ya tlwaelo ya go duela ka madi. Ka gore mo tuelong ya madi boorra monna yo nyalang ba duela madi ko go boorra mosadi yoo nyalwang, bogadi ke fa botsadi jwa mosadi yo nyalwang bo neela botsadi jwa monna yo o nyalang dimpho ele ka ntlha ya mosadi yo o nyalwang. Mme le fa go tshwana bogadi ke dilwana tse di ntshiwang ke monna yo nyalang a di ntshetsa mosadi yo a mo nyalang ka nako ya lenyalo, tse di salang dile mo taolong ya ene mosadi yoo nyalwang.

ReferencesEdit