Bojanala Platinum District Municipality

Bojanala Platinum ke nngwe ya di karolwana(districts) di le nne(4) tsa profense ya Bokone Bophirima. Setulo sa Bojanala Platinum se kwa Rustenburg. Bojanala e na le batho ba ba ka nnang 1 507 505, mme bontsi ba bona ba bua Setswana (dipalopalo tsa 2011). Nomoro ya karolwana e ke DC37.

Bojanala Platinum
District Municiality
Bojanala Platinum (ka buhibidu)
Bojanala Platinum (ka buhibidu)
Naga Afrika Borwa
Profense Bokone Bophirima
Setulo Rustenburg
Dimasepala tsa Selegae
Puso[1]
 • Mofuta Municipal council
 • Meyara LJ Diremelo
Lefatshe
 • Total 47,480 km2 (18,333 sq mi)
Ditlhopha tsa Batho[2]
 • Bantsho 91.4%
 • Basweu 7%
 • Coloured 0.7%
 • Indian/Asian 0.6%
Maleme a pele[3]
 • Setswana 55.3%
 • Tsonga 8.1%
 • Afrikaans 7.2%
 • isiXhosa 5.6%;
 • Amangwe 23.8%
Time zone SAST (UTC+2)
Nomoro ya Masepala DC37

Tsa LefatsheEdit

Dimasepala tse di mabapiEdit

Bojanala e bapile le di masepala tse di latelang:

Dimasepala tsa selegaeEdit

Karolwana e, e na le dimasepala tsa selegae tse di latelang, ka fa tlase ga yona:

Masepala wa selegae Palo ya batho % Loleme le le kwa pele
Rustenburg 549 575 36.46% Setswana
Madibeng 447 381 29.68% Setswana
Moses Kotane 242 554 16.09% Setswana
Moretele 186 947 12.40% Setswana
Kgetlengrivier 51 049 3.39% Setswana

Dipalopalo tsa BathoEdit

Dipalopalo tse di latelang ditswa go Census 2011

Loleme Palo ya batho %
Setswana 818 050 55.34%
Xitsonga 119 090 8.06%
Afrikaans 106 561 7.21%
IsiXhosa 82 701 5.59%
Sepedi 75 539 5.11%
Sesotho 67 458 4.56%
English 57 187 3.87%
IsiZulu 54 661 3.70%
Other 39 869 2.70%
IsiNdebele 26 481 1.79%
Tshivenda 14 329 0.97%
SiSwati 9 632 0.65%

BongEdit

Bong Palo ya batho %
Banna 794 529 52.70%
Basadi 712 977 47.30%

Ditlhopha tsa merafeEdit

Morafe Palo ya batho %
Black African 1 093 177 92.23%
White 82 045 6.92%
Coloured 6 360 0.54%
Indian/Asian 3 743 0.32%

Bogolo (Age)Edit

Bogolo Palo ya batho %
000 - 004 108 805 9.18%
005 - 009 113 058 9.54%
010 - 014 121 707 10.27%
015 - 019 115 306 9.73%
020 - 024 110 477 9.32%
025 - 029 111 264 9.39%
030 - 034 98 631 8.32%
035 - 039 93 814 7.91%
040 - 044 81 984 6.92%
045 - 049 62 264 5.25%
050 - 054 44 466 3.75%
055 - 059 34 288 2.89%
060 - 064 27 783 2.34%
065 - 069 21 309 1.80%
070 - 074 16 438 1.39%
075 - 079 10 575 0.89%
080 - 084 7 800 0.66%
085 - 089 3 115 0.26%
090 - 094 1 424 0.12%
095 - 099 614 0.05%
100 plus 203 0.02%

DipolotikiEdit

Dipholo(results) tsa ditlhophoEdit

Tse dilatelang ke dipholo tsa ditlhopho tsa ngwaga wa 2004

  • Batho ba godimo ga dingwaga di le 18: 772 262 [65.15% ya palo-gotlhe ya batho]
  • Palo-gotlhe ya ditlhopho: 445 856 [37.61% ya palo-gotlhe ya batho]
  •  % e e bonwtsweng pele ya ditlhopho: 57.73% e le % ya palo-gotlhe ya batho ba ba nangledingwaga di le 18 le go feta.
Mokgatlho Palo ya ditlhopoho %
African National Congress 372 834 83.62%
Democratic Alliance 25 214 5.66%
United Christian Democratic Party 20 370 4.57%
United Democratic Movement 7 472 1.68%
African Christian Democratic Party 5 085 1.14%
Freedom Front Plus 4 022 0.90%
Pan African Congress 2 964 0.66%
New National Party 1 597 0.36%
Independent Democrats 1 426 0.32%
Inkhata Freedom Party 1 384 0.31%
Azanian People's Organisation 996 0.22%
NA 477 0.11%
SOPA 424 0.10%
EMSA 346 0.08%
CDP 293 0.07%
UF 268 0.06%
PJC 190 0.04%
TOP 187 0.04%
KISS 122 0.03%
Minority Front 100 0.02%
NLP 85 0.02%
Total 445 856 100.00%

Dikgoge tsa kwa ntleEdit

  1. "Contact list: Executive Mayors". Government Communication & Information System. http://www.gcis.gov.za/gcis/gcis_list.jsp?id=14&heading=Executive%20Mayors. Retrieved 22 February 2012. 
  2. "Statistics By Place". Statistics South Africa.. http://www.statssa.gov.za/?page_id=964. Retrieved 27 September 2015. 
  3. "Statistics By Place". Statistics South Africa.. http://www.statssa.gov.za/?page_id=964. Retrieved 27 September 2015.