Users in this category indicate their knowledge of language Malay.

Ditsebe tse di mo karolong “User ms"

Karolo ye e na le tsebe e e latelang fela.