Kereke (Kago)

kago e e dirisiwang ke bakeresete go obamela Modimo

Kago ya kereke, gantsi e bidiwa kereke ke kago e dirisiwang mo ditirelong tsa sedumedi, bogolo thata thapelo le go rorisa modimo. Kereke ke lefoko le ka puo ya dikago le dirisiwang ke Bakeresete go raya kago epe hela ya sedumedi le ha di ka tswa di dirisiwa ke ditumelo tse eseng tsa sekeresete[1] Ka mokgwa wa dikago wa sekeresete, kereke gantsi e agiwa ka tsela e dirang gore e sale e lebega jaaka sefaapano. e nna le boleele jo eleng bontlha bongwe ja sefaapano mme makopano a sefaapano e nne gone mo etla bong ele serala.

Kereke

Bona gapeEdit

MetswediEdit

  1. Use of the term "The Manichaean Church", Encyclopedia Britannica