Lenyalo

Lenyalo ke kgolaganyo ya monna le mosadi kana batho ba babedi ba dira lelwapa le le lengwe. Go tswa bogologolong lenyalo le ne le tlwaelesegile ka go golagana ga monna le mosadi, mme mo malatsing a segompieno batho ba bong bole bongwe ba kgona go nyalana.

Wedding rings

NotesEdit

MetswediEdit