Mabele

Mabele ke mohuta mongwe wa bojang. mehuta e mentsi e tlholega ko Australia, ha e mengwe e tsenelela mo Aferika, Asia, bontlha bongwe ja Amerika le ditlhakatlhake tse dingwe mo mawatleng a botlhabatsatsi le bophirimatsatsi[1][2][3][4][5][6]

Sorghum bicolor - geograph.org.uk - 1070429.jpg

Mohuta o le mongwe o lemelwa go ka jewa ha e mengwe e dirisiwa ele dijo tsa leruo e ka lengwang ele bontlha bongwe ja mahudiso. ke dijalo tse di lengwang mo seemong sa loapi se se bothitho mo lehatsheng ka bophara a amana thata le digwao tsa ko a fitlhelwang teng [7] mabele ke bontlha bongwe ja losika le le ganeletseng thata mo dimeleng tse di thito e tona jaaka sugarcane

MetswediEdit