Mathematics

Dipalo di akaretsa thuto ya tse di tshwanang le dinomore, dikago le diphetogo. Tlhaloso ya dipalo e a farologana goya ka kitso ya ba tsa maranyane le ditshekatsheko.

No likeness or description of Euclid's physical appearance made during his lifetime survived antiquity.