Seburu ke puo ya Afrikaners le MaKhalathi ya Aforika Borwa.

Bona le tsena fetola