Wikipedia

Wikipedia, Ke ensaeclopidia ya mahala. E botlhokwa e le tota go dirisediwa go ka tlaleletsa dithuto. E fitlhelelwa ke mongwe le mongwe. Motho o ka dirisa sellathekeng (cellphone) kgotsa mogola-kgolagano (internet) go ka fitlhela kitso ya seo sengwe.

Wikipedia-logo-v2.svg