Users in this category indicate their knowledge of language Betawi.

Ditsebe tse di mo karolong “User bew"

Karolo ye e na le tsebe e e latelang fela.