Main Page

Amogelesega mo Wikipedia ya Setswana

,
maranyane a mahala a le wena o kgonang go a fetola.
go nale dipego dile 1,061

Pego ya letsatsi

O ntse o itse ...

 • ...gore lefatse la Aferika Borwa ga lena letsatsi la boipuso lone le ipelela letsatsi la kgololosego
 • ... gore mohumi o humileng go fitisa mongwe le mongwe mo lefatsheng ke Elon Musk ebile o tsholetswe kwa Aferika Borwa
 • ...gore go nale lefelo le le bitswang Mmokolodi Nature Reserve mo toropokgolo Gaborone la itloso bodutu?
 • ...gore thaba ya Kgale hill e e mo Gaborone e bitswa "The Sleeping Giant" mme ebile e le yone e tona gape?
 • Dikgang

  Setshwantsho sa ga Letsile Tebogo
  Setshwantsho sa ga Letsile Tebogo
  • Letsile Tebogo o dirile rekoto e ntšha ya mafatshe fatshe ya batabogi ba dingwaga tse di kotase ga masome a mabedi mo dikgaisanong fa a sena go fetsa lebelo ka nako ya 9.91s.
  • Elizabeth II o bolokokilwe ka 19 Lwetse 2022 kwa Windsor Castle.
  • Lefatshe la Aforika Borwa le setse le kwadisitse batho ba le bane ba ba tshwerweng ka mogare wa monkeypox ngwaga o.
  • Tautona wa pele wa Botswana Ian Khama o mo mananeong a go ntsha tautona o mo sitilong Mokgwetsi Masisi ka dithopo tse di latelang.

  Mo letsatsing leno

  • Ketumile Quett Joni Masire ke ene mothusa tautona wa ntha wa Botswana mme a nna tautona wa bobedi was difatshe la Botswana.
  • Lefatshe la Botswana Le tla bo le ipelela letsa la boipuso ka di 30 Lwetse 2022.
  • Makhadzi ke mongwe wa badiragatsi ba ba rotoetsang mo go bomme ba bangwe gore ba seka ba ineela ka tiro ye a e dirang.
  • Tautona wa lefatse la Botswana, Mokgweetsi Masisi o solofetse batswana ditsha dile 100,000.
  • Difolaga tsa boritane di tla fofela kwatase go fithela beke e tlang seo se dirwa e le go suba tloto mo lesong la ga Mmamosadinyana

  Senepe sa letsatsi 

  Mafelo a thuso mo Wikipedia

  • Ntlo ya tee – Lefelo le le botsalano le o ka botsang dipotso ka go baakanya le go fetola Wikipedia.
  • Matseno - Matseno a Wikipedia ya Setswana.

  Bokgaitsadie Wikipedia

  Wikipedia e kwalwa ke baithaopi gape e tshwerwe ke Wikimedia Foundation, komponi ye sa diring dipoelo e gape e tswereng diporojeke tse dingwe:

  Wikipedia ka diteme tse dingwe

  Teme