Main Page

Amogelesega mo Wikipedia ya Setswana

,
maranyane a mahala a le wena o kgonang go a fetola.
go nale dipego dile 783

Pego ya letsatsi

Elizabeth le Philip Mountbatten, 1947
Elizabeth le Philip Mountbatten, 1947

Elizabeth II (1926–2022) e ne ele Kgosi ya mosadi ya United Kingdom le dikarolo tse dingwe tsa Commonwealth go simolola 6 Thakole 1952 go fitha ka leso la gagwe. Ngwana wa ntha wa ga Duke le Duchess wa York (morago Kgosi George VI le Queen Elizabeth), o ntse mojaboswa e rile Duke a nna kgosi ka 1936. Ka ntwa ya mafatshe fatshe ya bobedi. O nyetse Philip Mountbatten ka 1947; yo ba ntseng mmogo dingwaga dile 73 go fitha ka leso la gagwe ka 2021. O ntse kgosi ya mosadi morago ga leso la ga rragwe ka 1952. O ne a lebagana go atholwa ke babega dikgang ka masika a gagwe ka leba la manyalo a a neng a fela a bana bagagwe, le morago ga leso laga Diana, Kgosi ya Wales, ka 1997. Le fa go ntse jaalo, thotoetso e ne ya tswelelela e le ko godimo, ga mmogo le go itsege ga gagwe. Elizabeth o thokafetse kwa Balmoral Castle mme bogosi jwa tsewa ke ngwana wa gagwe o mogolwane, Charles III. (Pego ye e feletse...)

Dipego tsa malatsi a feteleng:

O ntse o itse ...

 • ...gore lefatse la Aferika Borwa ga lena letsatsi la boipuso lone le ipelela letsatsi la kgololosego
 • ... gore mohumi o humileng go fitisa mongwe le mongwe mo lefatsheng ke Elon Musk ebile o tsholetswe kwa Aferika Borwa
 • ...gore go nale lefelo le le bitswang Mmokolodi Nature Reserve mo toropokgolo Gaborone la itloso bodutu?
 • ...gore thaba ya Kgale hill e e mo Gaborone e bitswa "The Sleeping Giant" mme ebile e le yone e tona gape?
 • Dikgang

  Setshwantsho sa ga Letsile Tebogo
  Setshwantsho sa ga Letsile Tebogo
  • Letsile Tebogo o dirile rekoto e ntšha ya mafatshe fatshe ya batabogi ba dingwaga tse di kotase ga masome a mabedi mo dikgaisanong fa a sena go fetsa lebelo ka nako ya 9.91s.
  • Elizabeth II o bolokokilwe ka 19 Lwetse 2022 kwa Windsor Castle.
  • Lefatshe la Aforika Borwa le setse le kwadisitse batho ba le bane ba ba tshwerweng ka mogare wa monkeypox ngwaga o.
  • Tautona wa pele wa Botswana Ian Khama o mo mananeong a go ntsha tautona o mo sitilong Mokgwetsi Masisi ka dithopo tse di latelang.

  Mo letsatsing leno

  • Ketumile Quett Joni Masire ke ene mothusa tautona wa ntha wa Botswana mme a nna tautona wa bobedi was difatshe la Botswana.
  • Lefatshe la Botswana Le tla bo le ipelela letsa la boipuso ka di 30 Lwetse 2022.
  • Makhadzi ke mongwe wa badiragatsi ba ba rotoetsang mo go bomme ba bangwe gore ba seka ba ineela ka tiro ye a e dirang.
  • Tautona wa lefatse la Botswana, Mokgweetsi Masisi o solofetse batswana ditsha dile 100,000.
  • Difolaga tsa boritane di tla fofela kwatase go fithela beke e tlang seo se dirwa e le go suba tloto mo lesong la ga Mmamosadinyana

  Senepe sa letsatsi

  Tswana Dancers 3.jpg

  Batswana ke morafe wa Aferika, o thata o agileng kwa Aferika Borwa. Bonyenyane jwa morafe o bo fitlhelwa mo Botswana Mmino wa Setswana ke mmino o gantsi go dirisiwang Meropa , gape o ikaegile thata mo didirisiweng tsa mmino tsa mefuta ya katara le go opela. Didirisiwa tse dingwe di akaretsa segaba le setinkane. Segaba se tshwana thata le violin, ka go dirwa, mme se dirisa leseka le le lengwe le le hakisitsweng mo sebagabikeng. Fa setinkane sone se dirwa ka ditshipi tse difarologanyeng tse di se phaphathi mme di tshamekiwa jaaka keyboard.

  Mafelo a thuso mo Wikipedia

  • Ntlo ya tee – Lefelo le le botsalano le o ka botsang dipotso ka go baakanya le go fetola Wikipedia.
  • Matseno - Matseno a Wikipedia ya Setswana.

  Bokgaitsadie Wikipedia

  Wikipedia e kwalwa ke baithaopi gape e tshwerwe ke Wikimedia Foundation, komponi ye sa diring dipoelo e gape e tswereng diporojeke tse dingwe:

  Wikipedia ka diteme tse dingwe

  Teme