Selepe

Information iconPego e, e nnyane. O ka thusa Wikipedia ka go e oketsa.

Double and single bit felling axes
Diagram tša selepe