Thobalano

Thobalano ke magareng ga batho bale pedi ba betelelana Mongwe le mongwe a utlwa monate. kgotsa go ja motho,o ya mo "gaola", o mo bontsha maru.