Devon, Gauteng

Devon ke toropo ya Gauteng e Aforika Borwa.